Eindejaarstips voor ondernemers

Wil je 2020 fiscaal goed afsluiten en goed voorbereid 2021 tegemoet gaan? Lees dan onze eindejaarstips voor ondernemers.

De BIK-regeling voor baangerelateerde investeringen

Op 1 januari 2021 wordt er tijdelijk een nieuwe fiscale investeringssubsidie ingevoerd. Het gaat om de Baangerelateerde Investeringskorting, ofwel de BIK. Deze regeling is in het leven geroepen om ondernemers te stimuleren om in deze moeilijke tijden een investering te doen. Wanneer je op of na 1 oktober 2020 een investering hebt gedaan in bedrijfsmiddelen, krijg je een korting op de loonheffingen via een afdrachtvermindering. Om gebruik te kunnen maken van deze subsidie dienen de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig afbetaald te zijn en binnen zes maanden na de volledige investering in gebruik genomen te zijn.

Doe je een baangerelateerde investering dan dient deze minimaal €20.000 te zijn. Het bedrag aan BIK-afdrachtvermindering bedraagt per kalenderjaar 3,9% van het investeringsbedrag voor bedragen tot en met €5 miljoen en 1,8% van het investeringsbedrag boven de €5 miljoen. Dit bedrag mag je in mindering brengen op de loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen van datzelfde kalenderjaar.

De NOW 3.0

Wil je een beroep doen op de derde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, ook wel de NOW 3.0 genoemd, kun je deze aanvragen bij het UWV. In eerste instantie was het loket voor aanvragen geopend tot en met 13 december, maar dit is in verband met de nieuwe regelingen per 15 december heropend van 15 tot en met 27 december. Wanneer je een verwachte omzetdaling hebt van ten minste 20% kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

Werkkostenregeling

Wil je iets leuks doen voor je medewerkers, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van een vergoeding, zonder dat je hierover belasting hoeft te betalen? De werkkostenregeling biedt werkgevers eenmalig een verhoogde vrije ruimte van 3,0% van de fiscale loonsom tot € 400.000 (over het meerdere bedraagt het percentage 1,2%).  Zolang de vergoeding binnen de vrije ruimte blijft, hoef je hierover geen belasting te betalen.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wijzigen de regels voor de berekening van de vergoeding bij ontslag, ook wel de transitievergoeding genoemd. Per 1 januari 2020 geldt dat werknemers recht hebben op een transitievergoeding vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst. De regel dat een werknemer voor elk half jaar dienstverband na het tiende dienstjaar een vierde maandsalaris aan transitievergoeding ontvangt is sindsdien niet meer geldig. De regel is nu als volgt: de opbouw van de transitievergoeding is een derde maandsalaris voor elk jaar dienstverband. Voor ieder niet volledig dienstjaar wordt het bedrag naar rato berekend. Per 1 januari 2020 zijn er geen afwijkende regels meer voor 50-plussers en kleine werkgevers.

De nieuwe regeling voor ZZP-ers 

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ werd een nieuwe regeling aangekondigd die de fiscale en juridische positie van ZZP-ers ingrijpend zou veranderen. De huidige wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) komt te vervallen.

Deze nieuwe regeling had per 1 januari 2021 moeten ingaan, maar is voorlopig uitgesteld. Volgens de regeling zouden er twee nieuwe wettelijke maatregelen komen: een minimum tarief voor ZZP’ers en de mogelijkheid tot een zelfstandigenverklaring voor werkenden met een tarief van minimaal €75 per uur. Eerder werd de invoering van een minimumtarief van €16 al aangekondigd.

Het minimumtarief van €75 is exclusief BTW en directe kosten, zoals de kosten van materiaal. Het minimumtarief wordt jaarlijks aangepast op basis van de ontwikkelingen van het minimumloon.

De zelfstandigenverklaring geeft de zekerheid dat de arbeidsrelatie tussen de zzp’er en de opdrachtgever voor de loonheffing en de werknemersverzekeringen niet is aan te merken als dienstbetrekking. De zzp’ers (met een uurtarief van minimaal €75) en opdrachtgevers kunnen de verklaring toevoegen aan een schriftelijke overeenkomst. Eén van de voorwaarden van deze regeling is dat het gaat om werkzaamheden die minstens een jaar duren.

Investeren in 2020 of 2021 

Zijn er plannen om op korte termijn nog te gaan investeren? Ga dan na of je deze investeringen beter in 2020 of in 2021 kunt doen. Soms leidt een spreiding van investeringen over meerdere jaren namelijk tot een hogere kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en dus ook tot een groter belastingvoordeel.

Om in aanmerking te komen voor de KIA moet je als ondernemer in 2020 tussen de €2.400 en €323.544 investeren in bedrijfsmiddelen. De KIA is 28% op investeringen tot maximaal €58.238. Voor investeringen van meer dan €58.238 tot €107.848 is de KIA een vast bedrag van €16.307. Voor investeringen boven dit bedrag daalt de aftrek met 7,56% van het investeringsbedrag boven de €107.848. Door deze regels wordt het soms voordeliger om investeringen over twee jaren te verdelen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over bovenstaande tips? Accountant Vast ondersteunt jou hier graag bij. Neem contact met ons op via het contactformulier of bel naar 0229-280 080.

Contact

Meer informatie

Wil je meer informatie over wat wij voor jou kunnen betekenen? Vul dan het formulier hiernaast in en wij zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Accountant Vast

Dorpsstraat 76
1689 EW Zwaag

KvK: 36050316 | BTW: 806086105B01
T:  0229-280 080
E: info@accountantvast.nl
  1. Ik wil ook salaris administratie     Ja   Nee
Contact

Contact

X
  1. Ik wil ook salaris administratie     Ja   Nee