Wat verandert er met de WAB?

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Deze nieuwe regels zijn relevant voor werkgevers en werknemers. Wij vertellen je in deze blog wat er allemaal gaat veranderen en waar je voor 1 januari nog aan moet denken.

Waarom de WAB

Met de WAB wordt de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner. Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. Oproepkrachten en payrollwerknemers krijgen meer zekerheid. De invoering van de WAB brengt diverse veranderingen met zich mee.

Ontslag

Het wordt makkelijker om personeel te ontslaan met de nieuwe ontslaggrond: de cumulatiegrond. Met de cumulatiegrond wordt ontslag ook mogelijk bij een combinatie van meerdere omstandigheden die afzonderlijk geen voldragen ontslaggrond opleveren. De rechter kan dan oordelen dat de werkgever bovenop de transitievergoeding tot maximaal een halve transitievergoeding extra moet betalen.

Vast contract

Vanaf 1 januari 2020 betalen werkgevers een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. Hierdoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven.

Transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 heeft de werknemer vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Ook de berekening van de transitievergoeding verandert. Voor kleine werkgevers komt er een aanvullende regelgeving om de transitievergoeding te compenseren, indien het bedrijf wordt beëindigd wegens pensionering, ziekte of overlijden van de werkgever.

Ketenregeling

Vanaf 2020 kunnen werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan. Het is op dit moment tot en met 31 december 2019 mogelijk om aansluitend 3 contracten in 2 jaren aan te gaan en dat wordt vanaf 1 januari 2020 3 jaar. Het wordt mogelijk om de pauze van 6 maanden, die nu tussen de tijdelijke contracten moet zitten, bij CAO te verkorten naar 3 maanden bij terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan.

Payrollers

Werknemers die vanaf 2020 een payrollcontract krijgen, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtpositie als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf.

Oproepkrachten

Vanaf 2020 moeten werkgevers oproepkrachten minstens 4 dagen van tevoren oproepen voor werk. Als de werkgever een oproep binnen 4 dagen afzegt, heeft de oproepwerknemer recht op loon over de uren waarop hij/zij was opgeroepen. Oproepkrachten die 12 maanden in dienst zijn, moeten voortaan van hun werkgever een aanbod krijgen voor een vast aantal uren.

Meer informatie?

Wil jij meer weten over de WAB en wat voor invloed dit heeft op jouw financiële situatie? Neem dan contact met ons op. Bel naar 0229 – 280 080 of vul het contactformulier in.  

Contact

Meer informatie

Wil je meer informatie over wat wij voor jou kunnen betekenen? Vul dan het formulier hiernaast in en wij zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Accountant Vast

Dorpsstraat 76
1689 EW Zwaag

KvK: 36050316 | BTW: 806086105B01
T:  0229-280 080
E: info@accountantvast.nl
  1. Ik wil ook salaris administratie     Ja   Nee
Contact

Contact

X
  1. Ik wil ook salaris administratie     Ja   Nee