Een jaarrekening opstellen, hoe doe je dat?

Afhankelijk van de rechtsvorm van jouw onderneming is het opstellen van een jaarrekening verplicht. Voor kleinere bedrijven is het opstellen van de jaarrekening vaak wat minder ingewikkeld dan voor grote bedrijven, maar over het algemeen worden de werkzaamheden uitbesteed aan een accountant. Voor grotere organisaties is het zelfs verplicht om de jaarrekening door een belastingadviseur of accountant te laten goedkeuren. Ga je zelf aan de slag? Houd dan rekening met onderstaande aandachtspunten.

Wat is een jaarrekening?

De jaarrekening is een financieel jaarverslag van een bedrijf. Inkomsten, kosten, bijzondere uitgaven, je vindt het allemaal terug in de jaarrekening. Je ziet in de jaarrekening eenvoudig wat het financiële resultaat na afloop van een boekjaar is. Of je nu te maken hebt met rode of zwarte cijfers, de jaarrekening zorgt ervoor dat je de balans kunt opmaken.

Voor veel bedrijven geldt dat de jaarrekening moet worden overhandigd aan de KvK. Je dient alle informatie die in de jaarrekening vermeld staat te kunnen bewijzen. Daarom is het noodzakelijk dat de jaarrekening overeenkomt met de financiële administratie. Bewaar (en digitaliseer) bonnen, facturen en bankafschriften. Er gelden verschillende termijnen waarbinnen de jaarrekening bij de KvK moet zijn gedeponeerd, ook dit is afhankelijk van de rechtsvorm. Het deponeren van de jaarrekening vindt digitaal plaats.

Voor welke rechtsvormen is een jaarrekening verplicht?

Het jaarlijks opstellen van de jaarrekening is verplicht voor:

  • Besloten vennootschap (BV)
  • Naamloze vennootschap (NV)
  • Stichting
  • Vereniging
  • Coöperatie / Onderlinge waarborgmaatschappij

Zoals je ziet komt de ZZP’er niet in dit rijtje voor. Je bent in dat geval dus niet verplicht om een jaarrekening om te stellen, maar het kan je wel meer inzicht verschaffen. Je moet overigens wel een winst- en verliesrekening opstellen en een balans opmaken, wat in de basis ook onderdelen van de jaarrekening zijn.

Uit welke onderdelen bestaat de jaarrekening?

De onderdelen die je verplicht in de jaarrekening moet opnemen verschillen wederom per rechtsvorm. Een eenvoudige jaarrekening bevat ten minste een korte balans, een korte winst- en verliesrekening, een toelichting, belangrijke gebeurtenissen in de loop van het boekjaar en vaak een bestuursverslag. Wil je het grondig aanpakken of betreft het een grote organisatie? Dan is een jaarrekening een omvangrijk verslag.

De Kamer van Koophandel heeft op een rijtje gezet welke onderdelen van de jaarrekening verplicht zijn, afhankelijk van de grootte van de organisatie. Bekijk het overzicht van de KvK hier. Ook heeft de KvK een voorbeeld beschikbaar gesteld van een jaarrekening voor een grote, complexe organisatie, die je als leidraad kunt gebruiken.

Wil je het opstellen van de jaarrekening uitbesteden?

Kies dan voor een accountantskantoor, zoals bijvoorbeeld Accountant Vast. Bij ons werken accountants met elk hun eigen specialisme en het opstellen van jaarrekeningen behoort tot ons dagelijks werk. Wij werken met transparante pakketprijzen, je weet dus altijd meteen waar je aan toe bent. Bovendien werken wij grotendeels digitaal. Je levert de documenten digitaal bij ons aan en je kunt de voortgang van jouw case online volgen. Wil je het opstellen van de jaarrekening aan ons uitbesteden of heb je vragen over de jaarrekening? Neem vooral contact met ons op. Wij helpen je graag.

Neem contact op