Geconsolideerde jaarrekening opstellen

Een geconsolideerde jaarrekening zijn samengevoegde jaarrekeningen. Het laat cijfers zien van een groep ondernemingen. Een overkoepelend concern met meerdere bv’s heeft bijvoorbeeld een geconsolideerde jaarrekening nodig. Dat is geen eenvoudig klusje en er zitten een aantal voorwaarden aan. De specialisten van Accountant Vast zijn op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en kunnen ervoor zorgen dat jouw geconsolideerde jaarrekening staat als een huis. En dat voor een vast bedrag!

Waarom een geconsolideerde jaarrekening?

Als overkoepelend bedrijf met verschillende dochterondernemingen ben je wettelijk verplicht om vanaf een bepaalde omvang een geconsolideerde jaarrekening op te (laten) stellen. Alle dochterondernemingen moeten hierin opgenomen worden. Het geeft daarmee inzicht in de resultaten van het overkoepelende bedrijf als één geheel.

Eliminatieboekingen

Bij het consolideren van jaarrekeningen kunnen de onderdelen uit de balans, winst en verlies niet bij elkaar worden opgeteld. Er moeten een aantal eliminatieboekingen worden gemaakt. De onderlinge verhoudingen tussen de dochterbedrijven moeten worden wegstreept. Hierdoor krijg je een goede afspiegeling van de cijfers.

Consolidatie technieken

Er zijn twee manieren om een geconsolideerde jaarrekening samen te stellen: integrale of partiële consolidatie. Welke techniek het beste gebruikt kan worden, hangt af van de holdingconstructie. Bij de integrale techniek worden de balans, winst- en verliesrekening van de ondernemingen voor 100 procent meegenomen. Bij partiële consolidatie worden de cijfers uit de balans en winst- en verliesrekening van een onderneming meegenomen aan de hand van het percentage aandelen het overkoepelende bedrijf bezit.

Geconsolideerde jaarrekening op laten stellen

Het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening is geen gemakkelijke klus. Wij nemen jou dit graag uit handen. Onze adviseurs weten precies waar een geconsolideerde jaarrekening aan moet voldoen en hebben kennis van de actuele wet- en regelgeving. Ben jij verplicht om een geconsolideerde jaarrekening op te laten stellen? Accountant Vast helpt jou graag. Voor een vast bedrag ben jij er zeker van dat de geconsolideerde jaarrekening voldoet aan alle eisen. Dit regelen wij voor €500 (voor een consolidatie van twee bv’s, voor iedere extra bv rekenen wij €375).

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Neem contact op