De impact van digitale controles

De Belastingdienst gaat steeds efficiënter werken, onder andere met digitale controles. Dit houdt in dat bedrijven op fiscaal gebied digitaal controleerbaar moeten zijn. Het is namelijk allang niet meer zo dat belastinginspecteurs dagenlang op locatie dossiers aan het doorspitten zijn.

De impact

Tegenwoordig is het zo dat de fiscale positie van bedrijven steekproefsgewijs wordt beoordeeld op basis van audit files. In de praktijk betekent dit dat de fiscus ogenschijnlijk kleine fouten in de getrokken steekproef zal projecteren en extrapoleren naar andere tijdvakken en boekingen, waardoor de fiscale impact groot kan zijn.

Het kan snel fout gaan

Door digitale controles is het moeilijker om fouten te herstellen, omdat processen automatisch doorgaan. Er wordt meer geleund op het systeem en dit betekent ook dat fouten zich kunnen herhalen. Ook is het achteraf ingrijpen op btw-gevolgen van transacties is heel lastig.

Verwachtingen

Er wordt door de digitale controles vanuit de fiscus veel meer verwacht van bedrijven. Zo moeten bedrijven hun auditfiles en andere fiscale data snel kunnen aanleveren. Het vooruitzicht van deze continue digitale verbinding met de Belastingdienst is een extra argument om te zorgen dat ondernemingen voldoende grip hebben op het fiscale aspect van hun digitale transformatie en precies weten wat de gevolgen zijn voor hun fiscale aangiften.

Strategisch

Veel bedrijven die wel pogingen ondernemen om op fiscaal gebied digitaal in control te zijn, lopen ertegenaan dat de fiscale functie niet bepalend is in het nemen van belangrijke bedrijfsbeslissingen. Terwijl fiscaliteit door digitale transformatie juist een veel strategischere rol gaat spelen. De eerste stap om dit strategisch neer te zetten is dat iedereen zich er bewust van wordt.

Voor bedrijfsfiscalisten is het belangrijk dat dit thema goed wordt besproken en veel aandacht krijgt bij de juiste afdelingen zoals bij afdelingen als sales, logistiek en finance. Daar waar de beslissingen vallen. Zodat er altijd wordt meegedacht in het ontwerpproces, niet volgzaam is aan de business en je als bedrijf de fiscus vóór kunt zijn!

Wil je meer weten over de impact van digitale controles? Accountant Vast helpt je hier graag bij. Neem voor meer informatie contact met ons op! 

Contact opnemen