Hoe werkt de transitievergoeding?

Bij het ontslaan van een medewerker betaal je een financiële vergoeding aan de medewerker, dit wordt ook wel een transitievergoeding genoemd. Hoe hoog de vergoeding is, is afhankelijk van het maandsalaris en hoe lang diegene in dienst is geweest. Vanaf de eerste dag vanaf de arbeidsovereenkomst heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook wanneer de werknemer in zijn proeftijd wordt ontslagen.

Bedrag transitievergoeding bepalen

Sinds 2021 mag de transitievergoeding maximaal €84.000 bedragen. Je berekent het bedrag van de vergoeding als volgt:

Vanaf de eerste werkdag krijgt een medewerker 1/3 maandsalaris per volledig dienstjaar. Over het overige deel van de arbeidsovereenkomst wordt de vergoeding berekend middels de volgende formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 ).

Deze formule geldt ook wanneer de overeenkomst minder dan een jaar heeft geduurd.

Transitievergoeding bij ziekte

Wanneer de werknemer op het moment van ontslag of daarvoor ziek was, dan heeft dit geen gevolgen voor de transitievergoeding. Het wordt op dezelfde wijze berekend. Het brutoloon is altijd het uitgangspunt bij het berekenen van de vergoeding. Er wordt hierbij uitgegaan van het loon dat de medewerker had verdiend als hij niet met verlof of ziek was.

Wanneer heeft iemand recht op een transitievergoeding?

Je hebt recht op een transitievergoeding als het dienstverband eindigt met ontslag als reden. Er moet hiervoor toestemming zijn gegeven voor het UWV of de kantonrechter. Dit geldt ook bij een tijdelijk contract. Daarnaast heeft een medewerker recht op een vergoeding als hij zelf zijn contract beëindigt met als reden ernstige nalatigheid van de werkgever of verwijtbaar handelen.

Wanneer moet ik de transitievergoeding betalen?

De vergoeding moet op binnen 1 maand na de uitdiensttreding betaald zijn. Het is namelijk onderdeel van de eindafrekening. Binnen 3 maanden na het aflopen van dienstverband is het niet meer mogelijk om de rechter over het conflict te laten beslissen. Keer je het niet tijdig uit? Dan ben je rente verschuldigd en komt er 2% bovenop de vergoeding.

Kun je de vergoeding niet in 1 keer betalen? Tref dan een regeling waarbij je afspreekt om de vergoeding in termijnen te betalen. Dit is mogelijk wanneer de transitievergoeding de bedrijfsvoering schaadt. De betaling moet evengoed binnen 6 maanden voldaan zijn en je betaalt vanaf de tweede maand rente over het gedeelte dat nog niet is uitgekeerd.

Ondersteuning nodig?

Wil je hier meer over weten? Salaris Vast adviseert je over deze situatie. Neem voor meer informatie contact met ons op via het contactformulier of bel naar 0229 – 28 00 80.

Contact

Meer informatie

Wil je meer informatie over wat wij voor jou kunnen betekenen? Vul dan het formulier hiernaast in en wij zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Accountant Vast

Dorpsstraat 76
1689 EW Zwaag

KvK: 36050316 | BTW: 806086105B01
T:  0229-280 080
E: info@accountantvast.nl
  1. Ik wil ook salaris administratie     Ja   Nee
Contact

Contact

X
  1. Ik wil ook salaris administratie     Ja   Nee