Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Voor ondernemers met personeel heeft de overheid een regeling getroffen waarmee je inkomstensondersteuning of tegemoetkoming voor de loonkosten krijgt. De NOW-regeling; tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid is in het leven geroepen om te voorkomen dat werknemers hun baan en inkomen verliezen door de coronacrisis. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben en voldoen aan de voorwaarden kunnen met de NOW-regeling tegemoetkoming voor de loonkosten krijgen.

Voor wie is de NOW-regeling?

De regeling geldt voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn. Het is voor ondernemers met personeel die gedurende drie maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten. Met deze regeling kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor een voorschot ontvangen van het UWV. Voor iedere medewerker waarvoor je loonaangifte doet en die is verzekerd voor de WW, ZW of WIA kun je subsidie ontvangen.

Ook een DGA kan beroep doen op de NOW-regeling. Dat kan wanneer hij verplicht verzekerd is voor werknemersverzekeringen en voldoet aan de voorwaarden van de regeling. Ben jij een startende ondernemer en heb je voor 1 maart 2020 minstens 1 maand omzet gedraaid? Dan kun je ook gebruik maken van de NOW-regeling.

Voorwaarden NOW-regeling

Bedrijven die gedurende drie maanden minstens 20% omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonkosten krijgen naar rato van de omzetdaling.  Dat wil zeggen, bij 100% omzetverlies is er een vergoeding van 90% procent van de loonkosten. Daarvoor moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je verwacht gedurende drie maanden minstens 20% omzetverlies
  • In de periode dat je de tegemoetkoming ontvangt doe je geen aanvraag voor ontslag om bedrijfseconomische redenen
  • Je bent verplicht om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en betaalt jouw medewerkers 100% door
  • Je gebruikt de subsidie om de loonkosten mee te betalen
  • Je licht jouw medewerkers in over de aanvraag
  • Jouw administratie moet controleerbaar zijn
  • Je moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling indienen + accountantsverklaring
  • Je ontvang de subsidie op een Nederlands bankrekeningnummer

Aanvraag indienen

Van 6 april tot en met 31 mei kun je een aanvraag indienen bij het UWV. Voldoe je aan de voorwaarden, dan ontvang je binnen 2 tot 4 weken een voorschot. Aanvragen doe je met jouw loonheffingsnummer. Let op: de overheid controleert op fraude.

Wil je meer informatie over de NOW-regeling? Klik dan hier voor een volledig informatieoverzicht. Heb je hulp nodig bij het indienen van de aanvraag, dan ondersteunt Accountant Vast jou graag. Neem voor meer informatie contact met ons op. 

Contact

Meer informatie

Wil je meer informatie over wat wij voor jou kunnen betekenen? Vul dan het formulier hiernaast in en wij zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Accountant Vast

Dorpsstraat 76
1689 EW Zwaag

KvK: 36050316 | BTW: 806086105B01
T:  0229-280 080
E: info@accountantvast.nl
  1. Ik wil ook salaris administratie     Ja   Nee
Contact

Contact

X
  1. Ik wil ook salaris administratie     Ja   Nee