Regels voor het loon van oproepkrachten

Er zijn diverse bedrijven die werken met oproepkrachten. Dit zijn werknemers die komen werken zodra de werkgever hen oproept. Deze afspraken liggen vast. Voor dit soort medewerkers en contracten bestaan diverse regels. Wij zetten ze voor jou op een rij!

Oproepcontract bepalen

In een oproepcontract staat dat de werknemer geen loon krijgt als hij niet werkt. Daarnaast ligt het aantal uren niet vast. Het recht op loon is ook ongelijkmatig verspreid. De uren worden gelijk uitbetaald en de oproepkracht heeft dus geen vast maandloon. Het is belangrijk dat op het loonstrookje wordt vermeld dat het om een oproepcontract gaat. Je betaalt namelijk een hoge WW-premie over oproepovereenkomsten.

Oproeptermijn

Als werkgever ben je verplicht om minstens vier dagen van te voren de werknemer op te roepen voor het werk. Dit kan schriftelijk of elektronisch via bijvoorbeeld een mailtje. Meld je het niet op tijd, dan is de werknemer niet verplicht om te komen werken. Zeg je het werk binnen 4 dagen af of veranderen de tijden? Dan heeft de werknemer recht op loon over de uren waarop diegene is opgeroepen. Het kan zijn dat er in de cao afspraken staan waarmee je het oproeptermijn kunt verkorten naar 1 dag, controleer dit altijd goed.

Loon doorbetalen bij ziekte of geen werk

Als de oproepkracht ziek wordt dan heeft hij in een aantal gevallen recht op doorbetaling van het salaris. In sommige gevallen krijgt de medewerker een ziektewetuitkering van het UWV. Hoe dit geregeld is, is afhankelijk van het oproepcontract.

Daarnaast heeft de oproepkracht recht op doorbetaling van het loon als er tijdelijk geen werk is. Hoeveel dit is en hoe lang je dit moet doorbetalen hangt af van het contract.

Vast aantal uren

Wanneer een oproepkracht minstens 3 maanden achter elkaar voor jou werkt, dan geldt het gemiddelde aantal uren in die maanden als de afgesproken arbeidsduur per maand. Er ontstaat het rechtsvermoeden van arbeidsomvang, omdat er een vast arbeidspatroon ontstaat. Dit houdt in dat de oproepkracht een dienstverband met het gemiddeld aantal uren per week van jou kan eisen. Als je het hier niet mee eens bent, dan moet je middels schriftelijke afspraken of een dienstrooster aantonen dat het niet om een vast arbeidspatroon gaat.

Oproepcontract van een jaar

Je mag maximaal een jaar een oproepkracht voor jou laten werken. Daarna heeft de werknemer recht op een vast aantal uren. Als de werknemer zelf als oproepkracht wil blijven werken dan kan dat wel.

Ondersteuning nodig?

Wil jij meer weten over oproepcontracten en hoe dat zit qua salarisadministratie? Salaris Vast helpt je graag verder. Neem contact met ons op en laat je adviseren door een van onze specialisten.

Contact

Meer informatie

Wil je meer informatie over wat wij voor jou kunnen betekenen? Vul dan het formulier hiernaast in en wij zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Accountant Vast

Dorpsstraat 76
1689 EW Zwaag

KvK: 36050316 | BTW: 806086105B01
T:  0229-280 080
E: info@accountantvast.nl
  1. Ik wil ook salaris administratie     Ja   Nee
Contact

Contact

X
  1. Ik wil ook salaris administratie     Ja   Nee